بازديد فرماندار شهرستان لردگان از روند ساخت تونل گردنه چارطاق منج لردگان

کد خبر: 30949 تاریخ انتشار: 1397/08/14 10:10:37
نمایش: 89
اخبار
برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان در حاشيه بازديد از روند ساخت تونل گردنه چارطاق گفت: حدود 25 درصد از حفاري هاي مورد نياز انجام شده و 20 درصد تحکيم نيز انجام شده است که از مسئولين ذي ربط خواهشمنديم که در روند تزريق اعتبارات و پيشبرد پروژه تسريع در کار شود تا بتوان در موعد پيش بيني شده شاهد افتتاح و بهره برداري از اين تونل باشيم.
برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان در حاشيه بازديد از روند ساخت تونل گردنه چارطاق گفت: حدود 25 درصد از حفاري هاي مورد نياز انجام شده و 20 درصد تحکيم نيز انجام شده است که از مسئولين ذي ربط خواهشمنديم که در روند تزريق اعتبارات و پيشبرد پروژه تسريع در کار شود تا بتوان در موعد پيش بيني شده شاهد افتتاح و بهره برداري از اين تونل باشيم.
 

افزودن دیدگاه