جلسه پيگيري 9 پروژه اولويت دار شهرستان لردگان

کد خبر: 31248 تاریخ انتشار: 1397/10/09 14:08:08
نمایش: 192
اخبار
جلسه پيگيري 9 پروژه اولويت دار شهرستان لردگان با حضور نماينده مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار شهرستان لردگان، معاون عمراني فرمانداري شهرستان لردگان، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مديرکل آب روستايي، راهداري و حمل و نقل جاده اي، جهاد کشاورزي و معاونين آب منطقه اي، آبفاي شهري و شرکت گاز در محل سازمان برنامه و بودجه استان برگزار گرديد
جلسه پيگيري 9 پروژه اولويت دار شهرستان لردگان با حضور نماينده مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار شهرستان لردگان، معاون عمراني فرمانداري شهرستان لردگان، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مديرکل آب روستايي، راهداري و حمل و نقل جاده اي، جهاد کشاورزي و معاونين آب منطقه اي، آبفاي شهري و شرکت گاز در محل سازمان برنامه و بودجه استان برگزار گرديد
برهان حسين پورآقائي فرماندار شهرستان لردگان گفت:در اين جلسه 9 پروژه اولويت دار شهرستان لردگان از جمله پروژه آب رساني(شرب) به بخش خانميرزا، پروژه آب رساني(شرب) به بخش رودشت و 53 روستا، پروژه آب رساني (کشاورزي) به بخش خانميرزا، تونل گردنه چارطاق، طرح اصلاح مسير لردگان به فلارد و دوبانده کردن آن،طرح دوبانده کردن جاده ترانزيتيکوشکي به فلارد،  طرح فاضلاب شهرستان لردگان، گازرساني به روستاهاي فاقد گاز شهرستان لردگان و طرح فلارد 1 يا آبرساني به 600 هکتار زمين کشاورزي بخش فلارد مورد بررسي و جهت تکميل هرچه سريعتر اين پروژه ها برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفت.
 

افزودن دیدگاه