جلسه مدير کل کميته امداد استان با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 63163 تاریخ انتشار: 1398/10/05 07:35:01
نمایش: 117
اخبار
جلسه مدير کل کميته امداد استان در محل فرمانداري لردگان با ملک محمد قربانپور فرماندار لردگان بر گزار گرديد

جلسه مدير کل کميته امداد استان در محل فرمانداري لردگان با ملک محمد قربانپور فرماندار لردگان بر گزار گرديد
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان گفت : شهرستان لردگان داراي 180 هزار نفرجمعيت داراي چهار بخش و 300روستاي پراکنده و داراي مناطق صعب العبور و دور افتاده است که مردم اين منطقه بيشتر به شغل کشاورزي وکارگري مشغولند واز طرفي مردماني در اين روستاها هستند که نياز به کمک و مساعدت دارند و توان احداث خانه   براي سکونت را هم ندارند نهاد هاي  کمک رسان از جمله کميته امداد خدمات خوبي در اين شهرستان شروع کرده که اميدواريم به سر انجام برسند
در ادامه جلسه  علي ملک پور مدير کل کميته امداد استان گفت : کميته امداد در وحله اول کار خود شناسايي افراد مدد جو و نيازمند در شهرستانها را داشته که اين کار صورت گرفت و در مرحله بعد ما ساخت مدد جويان را داشتيم که اين شهرستان تمام نيازمندان به خانه مسکوني را شناسايي و کار ساخت خانه براي انها را اغاز کرديم و حدودا نصفي از ساختمانهاي انها را تحويل داديم و مابغي ان را تا پايان سال تحويل خواهيم داد
وي در ادامه گفت : ما در سطح استان کار توانمند سازي تحت پوششي هاي خود را داريم انجام مي دهيم با دادن تسهيلات کم بهره دو درصدي و چهار درصدي وايجاد اشتغال پايدار براي انها که با چندين بانک عامل قراداد  داريم ودر اين نه ماهه تا کنون 450 اشتغال پايدار ايجاد کرديم
 

افزودن دیدگاه