نشست بررسي راه اندازي اورژانس پيش بيمارستاني 115منطقه اوره و بارزدر فرمانداري لردگان

کد خبر: 63167 تاریخ انتشار: 1398/10/05 12:59:35
نمایش: 116
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در نشستي با دکتر حيدري رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي 115استان و جمعي از مديران بهداشتي شهرستان لردگان به منظور راه اندازي اورژانس پيش بيمارستاني 115 منطقه اوره و بارز که در محل فرمانداري تشکيل شد

ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در نشستي با دکتر حيدري  رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي 115استان و جمعي از مديران بهداشتي شهرستان لردگان  به منظور راه اندازي اورژانس پيش بيمارستاني 115 منطقه اوره و بارز که در محل فرمانداري تشکيل شد گفت : شهرستان لردگان با توجه به جمعيت و شاخص هايي که دارد بايستي در تجهيز و راه اندازي مراکز بهداشتي و اورژانسي وفوريتهاي 115 به خصوص در مناطق دور دست ما اقدامات لازم بعمل بيايد تا کمک شود به درمان مردم شهرستان
در ادامه جلسه دکتر حيدري   رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي 115استان گفت : ما در شهرستان لردگان 8 پايگاه امدادي 115 داشتيم که ساليانه 8هزار ماموريت را در سطح اين شهرستان انجام ميدادند که با راه اندازي  پايگاه نهم ان مجموع پايگاههاي 115 در اين شهرستان به عدد 9 مي رسد که اميدواريم با توجه به جمعيت شهرستان و موقعيت شهرستان بتوانند خدمات خوبي به مردم اين شهرستان بدهند
 

افزودن دیدگاه