جلسه مشارکتهاي اجتماعي وهم انديشي با سازمانهاي مردم نهاد در لردگان تشکيل شد

کد خبر: 63176 تاریخ انتشار: 1398/10/08 12:28:33
نمایش: 156
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان گفت : در شهرستان لردگان 8سازمان مردم نهاد وجود دارد که در کارهاي فرهني و اجتماعي مشارکت دارند و بعضا در فرخوانهاي پاکسازي محيط زيست و جمع اوري زباله ها وبر گزاري کارگاههاي اموزشي کاهش اسيبهاي اجتماعي مشارکت دارند

ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان گفت : در شهرستان لردگان 8سازمان مردم نهاد وجود دارد که در کارهاي فرهني و اجتماعي مشارکت دارند و بعضا در فرخوانهاي پاکسازي محيط زيست و جمع اوري زباله ها وبر گزاري کارگاههاي اموزشي کاهش اسيبهاي اجتماعي مشارکت دارند
وي در ادامه گفت »: از طرفي هم سازمانهاي مردم نهاد خواسته هاي دارند که بايستي در کميته هاي تخصصي ويژه سازمانهاي مردم نهاد با مشارکت دستگاههاي مربوطه تشکيل شود و به بررسي ان بپردازند
 

افزودن دیدگاه