جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 63190 تاریخ انتشار: 1398/10/10 10:51:19
نمایش: 46
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان که در محل فرمانداري تشکيل گرديد شرکت کرد

ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان  که در محل فرمانداري تشکيل گرديد شرکت کرد.
ابتدا اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به نقطه نظرات و مشکلات منطقه خود پرداختند از جمله مشلات مطرح شده در اين جلسه اب شرب شهر ها و روستاها بود که مديران ابفا روستايي و شهري پاسخگو انها بودند
در ادامه ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان گفت : مشکلات دستگاههاي خدمات رسان در بخشها و روستاها و شهرها دسته بندي گردند و به تناسب ان مديران مربوطه دعوت شوند تا به بررسي انها پرداخته شود .امروز مديران ابفا شهري و روستايي به جلسه دعوت شدند در جلسات بعدي ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع به جلسه دعوت شوند تا پاسخگوي مشکلات شهرستان باشند .
 

افزودن دیدگاه