جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 63190 تاریخ انتشار: 1398/10/10 10:51:19
نمایش: 112
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان که در محل فرمانداري تشکيل گرديد شرکت کرد

ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان  که در محل فرمانداري تشکيل گرديد شرکت کرد.
ابتدا اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به نقطه نظرات و مشکلات منطقه خود پرداختند از جمله مشلات مطرح شده در اين جلسه اب شرب شهر ها و روستاها بود که مديران ابفا روستايي و شهري پاسخگو انها بودند
در ادامه ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان گفت : مشکلات دستگاههاي خدمات رسان در بخشها و روستاها و شهرها دسته بندي گردند و به تناسب ان مديران مربوطه دعوت شوند تا به بررسي انها پرداخته شود .امروز مديران ابفا شهري و روستايي به جلسه دعوت شدند در جلسات بعدي ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع به جلسه دعوت شوند تا پاسخگوي مشکلات شهرستان باشند .
 

افزودن دیدگاه