بازديد فرماندار شهرستان لردگان از روند ساخت و اجراي کارخانه خوراک ابزيان در لردگان

کد خبر: 63196 تاریخ انتشار: 1398/10/11 07:33:11
نمایش: 108
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان از روند ساخت و اجراي کارخانه حوراک ابزيان در شهرک صنعتي لردگان بازديد کرد

ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان از روند ساخت و اجراي کارخانه حوراک ابزيان در شهرک صنعتي لردگان بازديد کرد
در اين بازديدعطا خالدي رئيس جهاد کشاورزي شهرستان لردگان گفت : شرکت ابنيه طراحان البرز در شهرک صنعتي لردگان براي توليد خوراک ابزيان در سال 98 با ظرفيت 9200تن در سال شروع به کار کرده  ودر سال 99 به اتمام خواهد رسيد اين شرکت از محل بند الف تبصره 18مبلغ سه ميليارد و دويست وشصت ميليون تومان به بانک عامل معرفي شده و تا کنون مبلغ يک مليارد ونهصد وپنجاهوشش ميليون تومان تسهيلات بهش پرداخت شده و اشتغالزايي ان 25 نفر مي باشد
وي گفت : وجود اين کارخانه در لردگان با توجه به وجود مزارع زياد پرورش ماهي و مجري کارخانه هم داراي شيلات مي باشد لذا بازار فروش ان در اين شهرستان وجود دارد
 

افزودن دیدگاه