بر گزاري نشست هم انديشي اموزشي با اصحاب رسانه به منظور مطالبه گري در لردگان

کد خبر: 63232 تاریخ انتشار: 1398/10/15 08:21:25
نمایش: 100
اخبار
کارگاه اموزشي هم انديشي اموزشي با اصحاب رسانه به منظور مطالبه گري با حضور اصحاب رسانه و روابط عمومي هاي ادارات ودستگاههاي دولتي و غير دولتي شهرستان لردگان بر گزار گرديد

کارگاه اموزشي هم انديشي اموزشي با اصحاب رسانه به منظور مطالبه گري با حضور اصحاب رسانه و روابط عمومي هاي ادارات ودستگاههاي دولتي و غير دولتي شهرستان لردگان بر گزار گرديد
در اين کارگاه اموزشي ابتدا داود علي مرادي معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري لردگان گفت : از انجائيکه اسيبهاي اجتماعي در شهرستان موجب شده بعضا خانواده ها از هو جدا کنند و کانون گرم زن و شوهر و فرزند و پدر و مادر را به هم بپاشاند لذا بر گزاري کارگاههاي اموزشي ويژه اصحاب رسانه و انهائيکه به هر نحوي مي توانند کمک کنند تا اين اسيبها کاهش پيدا کنن درصدد بر امديم در سطح شهرستان و روستاهاي در معرض خطر اين کارگاهها برگزار شوند
در ادامه اين کارگاه جان بابا آقائي نژاد استاد و دکتراي روانشناس گفت : اهداف اين کارگاه افزايش دانش و اگاهي اصحاب رسانه در حوزه اسيب هاي اجتماعي ومطالبه گري از اصحاب رسانه در خصوص فرهنگ سازي ازدواج و سبک زندگي ،ارتقاء محتوي محصولات رسانه اي در حوزه اسيب هاي اجتماعي و ازدواج مي باشد که اميدواريم با برگزاري اين کارگاهها بتوانيم اسيبهاي اجتماعي اين شهرستان را کاهش دهيم
مصاحبه جان بابا آقائي نژاد استاد و دکتراي روانشناس ارسال شد
يوسف صفايي مسئول روابط عمومي فرمانداري لردگان
 

افزودن دیدگاه