جلسه شوراي اموزش و پرورش شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 63241 تاریخ انتشار: 1398/10/17 07:24:02
نمایش: 83
اخبار
ملک محمد قربانپور فرماندارورئيس شوراي اموزش و پرورش شهرستان لردگان گفت : در جلسه شوراي اموزش و پرورش به مسائل و مشکلات مختلفي پرداخته شد از جمله بحث مسکن فرهنگيان ،ومدارس هيات امنايي و نوع اموزشي که داده مي شود ومباحث ديگري هم در خصوص بعضي از اموزشگاهها مطرح گرديد که تصميمات خوبي اتخاذ گرديد

ملک محمد قربانپور فرماندارورئيس شوراي اموزش و پرورش شهرستان لردگان گفت : در جلسه شوراي اموزش و پرورش به مسائل و مشکلات مختلفي پرداخته شد از جمله بحث مسکن فرهنگيان ،ومدارس هيات امنايي و نوع اموزشي که داده مي شود ومباحث ديگري هم در خصوص بعضي از اموزشگاهها مطرح گرديد که تصميمات خوبي اتخاذ گرديد .
 

افزودن دیدگاه