جلسه فرماندار با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان

کد خبر: 93611 تاریخ انتشار: 1399/01/05 22:57:27
نمایش: 45
اخبار
جلسه فرماندار شهرستان لردگان با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان در محل فرمانداري لردگان پيرامون مسائل و مشکلات بهداشتي مبارزه با کرونا بيمارستانهاي شهرستان و مراکز بهداشتي درماني شهرستان .

جلسه فرماندار شهرستان لردگان با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان در محل فرمانداري لردگان پيرامون مسائل و مشکلات بهداشتي مبارزه با کرونا بيمارستانهاي شهرستان و مراکز بهداشتي درماني شهرستان .
ملک محمد قربانپور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي که در محل فرمانداري با دکتر علي ضامن صالحي فرد معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان داشت گفت : جلسات ستاد پيشگيري از ويروس کرونا در اين شهرستان مرتبا وبا حضور اعضا تشکيل گرديد يک هماهنگي خوب ستادي ايجاد شد مسئولين مربوطه همکاري خوبي در پيشگيري و اطلاع رساني  به مردم داشته اند مردم و بازاريان هم همکاري خوبي داشته اند .در شهرستان لردگان 11 منطقه غربالگري و چهار ايستگاه بازرسي تشکيل شده .قرارگاه مدافعان سلامت شهرستان داوطلبانه تشکيل گرديد در مناطق شهر مشغول گند زدايي و ضد عفوني هستند وهمچنين توليد ماسک را دارند و رايگان در اختيار مردم قرار مي دهند
در ادامه جلسه دکتر علي ضامن صالحي فرد معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان گفت :  بايد تقدير کرد از ستاد پيشگيري مبارزه با کروناي شهرستان لردگان که به موقع تشکيل گرديد مصوبات خوبي هم داشته اند در راستاي مصوبات استاني اقدامات خوبي هم انجام گرفت .انسجام خوبي هم بين دستگاهها و بهداشت ودرمان ما داشته اند وقرارگاه مردمي مدافعان سلامت هم در اين شهرستان تشکيل شد
در ادامه گفت : ما در صدد هستيم کمبودهاي ملزومات پزشکي اين شهرستان را تامين و در اختيار بيمارستان و مراکز درماني قرار دهيم
 

افزودن دیدگاه