حضور فرمانداران شهرستانهاي خانميرزا و لردگان در ايست وبازرسي گوشکي

کد خبر: 93616 تاریخ انتشار: 1399/01/07 05:10:41
نمایش: 26
اخبار
فرمانداران شهرستانهاي لردگان و خانميرزا به منظور جلوگيري و نظارت بر ايست و بازرسي گوشکي از اين محل بازديد و ضمن جلوگيري و بر خورد شديد با مسافراني که قصد حضور در اين شهرستانها را از استانها ي ديگر داشته اند خودروهاي انها هدايت و بر گشت ميدادند

فرمانداران شهرستانهاي لردگان و خانميرزا به منظور جلوگيري و نظارت بر ايست و بازرسي گوشکي از اين محل بازديد و ضمن جلوگيري و بر خورد شديد با مسافراني که قصد حضور در اين شهرستانها را از استانها ي ديگر داشته اند خودروهاي انها هدايت و بر گشت ميدادند
يوسف مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا گفت : ايست گاه گوشکي کلوگاه و شاهراه استانهاي مرکزي به استانهاي جنوب کشور است و از شهرستانهاي لردگان و خانميرزا عبور مي کند لذا در جلسات ستاد پيشگيري از بيماري کرونا مقرر شد اين گلو گاه به شدت کنترل شود ونگذاريم مسافرين از مسير عبور کنند لذا امروز با حضور فرماندار لردگان و مسئولين شوراي تامين شهرستانها در صدد بر امديم بازديدي داشته باشيم و شخصا از کسانيکه از استانهاي ديگر مي ايند در اين مسير جلوگيري و انها را به استانهاي خودشان هدايت و رانمايي نمائيم .اسدعا داريم مردم ديگر استانها بدانند که چنانچه قصد مسافرت از اين مسير را داشته باشند  با انها به شدت برخورد و انها را بر مي گردانيم
 

افزودن دیدگاه