سؤالات متداول

سؤالات متداول ارباب رجوع های فرمانداری در قالب 4 محور ذیل می باشد :
1- سؤالات مربوط به سهام عدالت
2- سؤالات مربوط به یارانه ها و یارانه معیشتی
3- درخواست مساعدت مالی و معیشتی
4- درخواست اشتغال

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/11