ديدار چهره به چهره فرماندارشهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 156393 تاریخ انتشار: 1400/05/18 12:18:20
نمایش: 378
اخبار
سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان در راستاي اجراي دستورات وزارت کشور امروز دوشنبه 18-5-1400 با تعداد 45 نفر از اهالي شهرستان لردگان ديدار چهره به چهره داشته که اکثر انها بحث اشتغال –مشکلات معابر شهري و روستايي –مشکلات اداري و بين دستگاهي –طرح تفضيلي شهر لردگان –جايگاه سي ان جي شهرداري لردگان –مراتع پتروشيمي را مطرح نمودند و فرماندار محترم دستورات لازم پيگيري را به معاونين و کارشناسان مربوطه داده اند

سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان در راستاي اجراي دستورات وزارت کشور امروز دوشنبه 18-5-1400 با تعداد 45 نفر از اهالي شهرستان لردگان ديدار چهره به چهره داشته که اکثر انها بحث اشتغال –مشکلات معابر شهري و روستايي –مشکلات اداري و بين دستگاهي –طرح تفضيلي شهر لردگان –جايگاه سي ان جي شهرداري لردگان –مراتع پتروشيمي را مطرح نمودند و فرماندار محترم دستورات لازم پيگيري را به معاونين و کارشناسان مربوطه داده اند
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/05