ديدارچهره به چهره مردم با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 178125 تاریخ انتشار: 1401/03/09 13:57:16
نمایش: 62
اخبار
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هر هفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار دارند امروز دوشنبه مورخ 9/3/1401فرماندار شهرستان لردگان با تعداد 42نفر از اهالي شهرستان لردگان که براي ملاقات با فرماندار به فرمانداري مراجعه نمودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده مشکلات خود را بحث اشتغال و بيکاري و همچنين دهياريها و شوراها و مشکلات معيشتي و هماهنگي بين دستگاهي مسکن داشته اند که دستورات لازم پيگيري را داده اند

رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هر هفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار دارند امروز دوشنبه مورخ 9/3/1401فرماندار شهرستان لردگان با تعداد 42نفر از اهالي شهرستان لردگان که براي ملاقات با فرماندار به فرمانداري مراجعه نمودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده مشکلات خود را بحث اشتغال و بيکاري و همچنين دهياريها و شوراها و مشکلات معيشتي و هماهنگي بين دستگاهي  مسکن داشته اند که دستورات لازم پيگيري را داده اند
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/04/13