جلسه بررسي مسائل و مشکلات دانشگاههاي شهرستان لردگان برگزار شد.

کد خبر: 179825 تاریخ انتشار: 1401/09/15
نمایش: 281
اخبار
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ، محسن طهماسبي معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي گرشاسب ريگي دبير هيئت نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت آموزش عالي استان و رؤساي دانشگاههاي شهرستان ، در سالن جلسات شهداي دولت فرمانداري برگزار شد.
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ، محسن طهماسبي معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي گرشاسب ريگي دبير هيئت نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت آموزش عالي استان و رؤساي دانشگاههاي شهرستان ، در سالن جلسات شهداي دولت فرمانداري برگزار شد.
رضا باباميري گفت : با توجه به وسعت و جمعيت بالاي شهرستان ، فضاي موجود دانشگاهها بسيار کم است و کليه دانشگاههاي شهرستان فاقد خوابگاه هستند. همچنين دانشگاهها داراي مشکلات کمبود اساتيد و اعتبارات مي باشند که بايد در راستاي بهبود وضعيت دانشگاهها برنامه ريزي شده و تصميماتي اتخاذ شود تا باعث افزايش انگيزه در اساتيد ، دانشجويان و کادر اداري گردد و انتظار داريم هيئت مذکور کمبودها ، مشکلات و نارسايي هاي موجود را به گوش مسئولين ذيربط جهت حل آنان برساند.   
در ادامه گرشاسب ريگي گفت : به اتفاق اعضاي کارگروه هاي تخصصي هيئت ارزيابي ،نظارت و تضمين کيفيت دانشگاه هاي استان شامل کارگروه دانشگاه هاي آزاد اسلامي ، پيام نور و جامع علمي کاربردي جهت بازديد و بررسي مسائل دانشگاه هاي حوزه شهرستان لردگان خدمت فرماندار رسيديم و مسائلي که بايد در دانشگاهها  جهت تضمين کيفيت آنان بايد از طريق وزارت علوم و دستگاه‌هاي مرتبط پيگيري کنيم.
ايشان در ادامه افزود : بخشي از اين پيگيري ها و انتظارات به وزارت علوم برمي‌گردد که در دانشگاه ها طي بازديد که خواهيم داشت احصا و منتقل مي شود و بخشي از مشکلاتي که در حوزه شهرستاني قابل رفع و پيگيري است را مزاحم فرماندار شديم ايشان هم قول مساعد پيگيري جهت بهبود وضعيت دانشگاه هاي شهرستان لردگان دادند.
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/12/12