ديدار چهره به چهره فرماندارشهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 212127 تاریخ انتشار: 1402/06/27 12:42:36
نمایش: 106
اخبار
منصور کريمزاده فرماندارشهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هرهفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار و ملاقات دارد. امروز دوشنبه مورخ27-6-1402 در ملاقات عمومي خود با تعداد 70 نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخش هاي سه‌گانه به فرمانداري مراجعه نموده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند

منصور کريمزاده فرماندارشهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هرهفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار و ملاقات دارد. امروز دوشنبه مورخ27-6-1402 در ملاقات عمومي خود با تعداد 70 نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخش هاي سه‌گانه به فرمانداري مراجعه نموده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده درخواست‌هاي آنها مساعدت مالي و معيشت ،هماهنگي بين دستگاهي- تسهيلات – بهسازي روستايي– مسکن–اشتغالکشاورزي و منابع طبيعي– دهياريها و شهرداري‌ها و همچنين مشکل مردم با سد خرسان سه بوده که فرماندار محترم درخواست هاي آنها را به معاونين، کارشناسان و دستگاههاي مرتبط ارجاع دادند وبا ارتباط تلفني با مسئولين ذي ربط مشکلات مردم را پيگيري نمودند .
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/11