اخبار اسفند 98

1398/12/29 11:22:12
سفر مدير کل اب منطقه اي استان به لردگان و خانميرزا
1398/12/29 08:32:07
توليد ماسک کار گاههاي توليدي کميته امداد امام خميني (ره ) لردگان
1398/12/28 12:26:06
دوخت لباس و ماسک اهدايي به بيمارستان شهداي لردگان
1398/12/26 12:43:07
جلسه مشترک ستاد پيشگيري از کرونا شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در فرمانداري خانميرزا
1398/12/24 12:18:42
تجليل از ايثارگران شاغل در فرمانداري شهرستان لردگان
1398/12/24 04:32:11
هفتمين جلسه ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در لردگان تشکيل شد
1398/12/22 06:54:23
گند زدايي خيابانهاي شهر لردگان توسط يگان ويژه نيروي انتظامي
1398/12/21 07:00:20
افتتاح ششمين ايستگاه غربالگري در شهرستانهاي خانميرزا و لردگان
1398/12/20 06:57:36
ششمين جلسه ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در شهرستان لردگان
1398/12/19 07:04:49
جلسه اتحاديه هاي اتاق اصناف لردگان در خصوص بيماري کرونا با حضور اتحاديه هاي صنفي لردگان و فرماندار شهرستان لردگان جلسه اي در خصوص تعطيلي صنوفي که مايحتاج ضروري مردم را تامين نمي کنند بنا به درخواست ات
1398/12/17 07:04:09
جلسه ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در شهرستان لردگان بر گزار شد
1398/12/12 11:57:43
جلسه ستاد هماهنگي خدمات سفرشهرستان لردگان تشکيل شد
1398/12/06 07:41:15
جلسه مشترک سلامت غذايي و ستاد پيشگيري ،هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران شهرستان لردگان تشکيل شد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/05