آرشیو اخبار

1399/01/18 23:52:47
جلسه فرماندار شهرستان لردگان با مدير کل دامپزشکي استان
1399/01/17 00:41:33
جلسه کميته فرهنگي ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در لردگان تشکيل شد
1399/01/16 02:26:43
بازسازي و تعمير مسجد امام حسين شهرک فجر لردگان توسط گروهاي جهادي سپاه
1399/01/15 21:49:16
تقدير فرماندار شهرستان لردگان ازبچه هاي قرارگاه مدافعان سلامت لردگان
1399/01/15 00:56:25
روزانه 500دستگاه خودرو در ايست وبازرسي کارون 4 بخش منج برگشت داده مي شود
1399/01/14 03:19:37
تجليل و اهداي لباس گان توليد شده در شهرستان خانميرزا به مسئولين و پرستاران بيمارستان شهداي لردگان
1399/01/11 22:24:30
را اندازي سايت فروشگاه اينتر نتي در لردگان
1399/01/10 22:35:49
قدر داني فرماندار و امام جمعه لردگان از مسئولين بيمارستان شهداي لردگان
1399/01/10 21:56:21
توليد ماسک توسط سازمان مردم نهاد در لردگان
1399/01/09 22:16:24
جلسه مشترک شوراي تامين و ستاد پيشگيري از کروناي شهرستانهاي خانميرزا و لردگان بر گزار شد
1399/01/09 21:39:29
تجليل از جانبازان در شهرستان لردگان
1399/01/09 02:27:09
ديدار فرماندار شهرستان لردگان با فرماندهي سپاه ناحيه لردگان بمناسبت روز پاسدار
1399/01/08 21:15:08
بازديد سر زده فرماندار شهرستان لردگان از ادارات لردگان
1399/01/08 21:06:35
بازديد فرماندار شهرستان لردگان از ايست و بازرسي ورودي قره فلارد
1399/01/07 22:58:12
اهدايي بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)به بيمارستان شهداي لردگان
1399/01/07 05:10:41
حضور فرمانداران شهرستانهاي خانميرزا و لردگان در ايست وبازرسي گوشکي
1399/01/06 00:01:46
تجليل فرماندارشهرستان لردگان از کارکنان واحدهاي مختلف فرمانداري و بخشداري مرکزي
1399/01/05 22:57:27
جلسه فرماندار با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي استان
1399/01/04 20:58:36
بازديد فرماندار شهرستان لردگان از استقرار ايست و بازرسي ها و نقاهتگاه در لردگان
1399/01/04 20:11:39
جلسه ستاد پيشگيري از کرونا در شهرستان لردگان در سال جديد
1398/12/29 11:22:12
سفر مدير کل اب منطقه اي استان به لردگان و خانميرزا
1398/12/29 08:32:07
توليد ماسک کار گاههاي توليدي کميته امداد امام خميني (ره ) لردگان
1398/12/28 12:26:06
دوخت لباس و ماسک اهدايي به بيمارستان شهداي لردگان
1398/12/26 12:43:07
جلسه مشترک ستاد پيشگيري از کرونا شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در فرمانداري خانميرزا
1398/12/24 12:18:42
تجليل از ايثارگران شاغل در فرمانداري شهرستان لردگان
1398/12/24 04:32:11
هفتمين جلسه ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در لردگان تشکيل شد
1398/12/22 06:54:23
گند زدايي خيابانهاي شهر لردگان توسط يگان ويژه نيروي انتظامي
1398/12/21 07:00:20
افتتاح ششمين ايستگاه غربالگري در شهرستانهاي خانميرزا و لردگان
1398/12/20 06:57:36
ششمين جلسه ستاد پيشگيري از بيماري کرونا در شهرستان لردگان
1398/12/19 07:04:49
جلسه اتحاديه هاي اتاق اصناف لردگان در خصوص بيماري کرونا با حضور اتحاديه هاي صنفي لردگان و فرماندار شهرستان لردگان جلسه اي در خصوص تعطيلي صنوفي که مايحتاج ضروري مردم را تامين نمي کنند بنا به درخواست ات
صفحه 5 از 14