جلسه مکان يابي محلهاي پيشنهادي احداث پارک اوره رزيني در شهرستان لردگان

کد خبر: 155455 تاریخ انتشار: 1399/12/05
نمایش: 51
اخبار
با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري ،فرماندار شهرستان لردگان و جمعي از مديران کل ذيربط و کارشناسان دستگاههاي مربوطه جلسه مکان يابي محلهاي پيشنهادي احداث پارک اوره رزيني در فرمانداري شهرستان لردگان بر گزار گرديد ..

با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري ،فرماندار شهرستان لردگان و جمعي از مديران کل ذيربط و کارشناسان دستگاههاي مربوطه جلسه مکان يابي محلهاي پيشنهادي احداث پارک اوره رزيني در فرمانداري شهرستان لردگان بر گزار گرديد ..
ابتدا سعيد صالحي فرماندار شهرستان  لردگان گفت : با توجه به پيگيري هاي انجام شده توسط استاندار محترم و نماينده مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاههي زير مجموعه و مرتبط با احداث پارک اوره رزيني در شهرستان لردگان امروز با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اين جلسه بر گزار گرديد تا مکانهاي پيشنهادي ما مورد بررسي قرار گيرند .
در ادامه جلسه مکانهاي پيشنهادي به نمايش گذاشته شد و دستگاههاي مرتبط با ان نقطه نظرات خود را بيان داشته اند ودر ادامه جلسه دکتر الله کرم نصيري معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گفت : طرح احداث پارک اوره رزيني ذيل پتروشيمي لردگان مقرر گرديد در شهرستان لردگان ايجاد گردد خوشبختانه اين طرح مهم و بسيار بزرگي است با سرمايه گذاري حد اقل دو هزار ميليارد تومان و ايجاد اشتغال 3000نفر به طور مستقيم و 5000نفر به طور غير مسقيم با حد اقل 45تا 49واحد سرمايه گذاري خواهد شد .
امروز اولين جلسه است در ارتباط با بحث زمين اين طرح يک گروه کاري مشخص کرديم با حضور دستگاههايي که فرماندارشهرستان معرفي کردند مقرر شد اين گروه زمين را مکان يابي  بکنند و مناسب ترين زميني را که از حيث زير ساخت کمترين مشکلات را دارند و با کمترين هزينه بشود ان زمين را اماده کرد مشخص کنند براي بحث سرمايه گذاري  بايد هر چه زودتر اين کار صورت بگيرد و سرمايه گذاراني هم اعلام امادگي کردند براي سرمايه گذاري در اين پارک وبرنامه مناقصه هم به زودي برگزار خواهد شد اميدوارم اين کار هرچه زودتر شروع شود تا مردم از اشتغال و توليد ان بهره مند بشوند
 

افزودن دیدگاه