بررسي مشکلات مردم منطقه محروم دودرا با حضور فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 156714 تاریخ انتشار: 1400/07/19 13:56:38
نمایش: 30
اخبار
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان به منظور بررسي مشکلات راه و اب اشاميدني مردم منطقه دودرا از توابع بخش رودشت لردگان با مديران راهداري و حمل و نقل جاده اي و ابفا شهرستان لردگان در جمع مردمان روستاهاي گورون – عدوک – چلبردي –وطلينه در منطقه دودرا قرار گرفت

رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان به منظور بررسي مشکلات راه و اب اشاميدني مردم منطقه دودرا از توابع بخش رودشت لردگان با مديران راهداري و حمل و نقل جاده اي و ابفا شهرستان لردگان در جمع مردمان روستاهاي گورون – عدوک – چلبردي –وطلينه در منطقه دودرا قرار گرفت 
در اين روستاها مردم عمده مشکلات خود را راه و خاکي بودن ان و نبود اب آشاميدني مطرح کردند که فرماندار و مدران راهداري و حمل و نقل جاده اي و ابفا شهرستان به مردم پاسخ داده اند
فرماندار شهرستان لردگان گفت : با توجه به درخواستهاي مردمي و از انجائيکه منطقه دودرا بخش رودشت در شهرستان لردگان داراي منطقه اي صعب العبور و محروم و با داشتن مشکلات اب و جاده در صدد بر امديم از نزديک با مردم و کمبودها بررسي هاي داشته باشيم پس از بازديد از چشمه ها و راهها که از اساس ترين مشکلات اين منطقه بود مقرر گرديد اقداماتي عملي از سوي ادارات راهداري و ابفا شهرستان انجام گيرد وخوده مردم هم در اجراي کارهاي عمراني با مسئولين همکاري داشته باشند
باباميري فرماندار شهرستان لردگان گفت : با توجه به درخواستهاي مردمي مبني بر کمبود آب اشاميدني و مشلات جاده اي در منطقه دودرا بخش رودشت به اتفاق مديران ابفا شهرستان و راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان از منطقه دودرا و روستاهاي گورون –عدوک –چلبردي –و طلينه بازديد و با مردم به گفتگو نشستيم وپس از جمع بندي مشکلات انها مقرر گرديد مبلغ دو ونيم ميلياردتومان براي بهسازي و روکش اسفالت به اين منطقه اختصاص يابد
وي در ادامه بيان داشت از انجائيکه منطقه دودرا تماما با تانکر ابرساني مي شود درخواست مي شود از مدير عامل ابفا استان که مساعدت نمايند با بررسي هاي لازم کارشناسي شده نسبت به رفع مشکلات اين منطقه کمک نمايند
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/27