جلسه بررسي وضعيت برق رساني روستاهاي حاشيه سد خرسان 3 تشکيل گرديد

کد خبر: 31216 تاریخ انتشار: 1397/10/03 12:48:37
نمایش: 197
اخبار
در اين جلسه که با حضور دادخواه معاون اجرايي سد خرسان 3 و به منظور بررسي وضعيت برق رساني روستاهاي حاشيه سد خرسان 3 تشکيل گرديد برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان با اشاره به بازديد ميداني به عمل امده از روستاهاي گاهکده، دهگاه، جاجو، فاج، مونوم، ورکاب و دورک به همراه مديرعامل شرکت توزيع برق استان گفت: مقرر گرديد براي تامين برق خانوار روستاهاي مذکور از طريق وزارت نيرو براي هر خانوار يک دستگاه ديزل ژنراتور 1 الي 5 کيلو وات تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد.
در اين جلسه که با حضور دادخواه معاون اجرايي سد خرسان 3 و به منظور بررسي وضعيت برق رساني روستاهاي حاشيه سد خرسان 3 تشکيل گرديد برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان با اشاره به بازديد ميداني به عمل امده از روستاهاي گاهکده، دهگاه، جاجو، فاج، مونوم، ورکاب و دورک به همراه مديرعامل شرکت توزيع برق استان گفت: مقرر گرديد براي تامين برق خانوار روستاهاي مذکور از طريق وزارت نيرو براي هر خانوار يک دستگاه ديزل ژنراتور 1 الي 5 کيلو وات تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد.
 

افزودن دیدگاه