افتتاح چهارمين مرکز يادگيري محلي سواد آموزي شهرستان لردگان در روستاي دهنوميلاس

کد خبر: 31220 تاریخ انتشار: 1397/10/04 09:00:34
نمایش: 142
اخبار
برهان حسين پور آقائي فرماندار شهرستان لردگان: هدف از راه اندازي اين مرکز در کنار آموزش، ارائه مهارت هاي زندگي، اجتماعي و حقوق شهروندي به جامعه هدف مي باشد
برهان حسين پور آقائي فرماندار شهرستان لردگان: هدف از راه اندازي اين مرکز در کنار آموزش، ارائه مهارت هاي زندگي، اجتماعي و حقوق شهروندي به جامعه هدف مي باشد
محمدعلي حسني رئيس اداره نهضت سوادآموزي شهرستان لردگان گفت: در هفته سوادآموزي با حضور مسئولين استاني و شهرستاني چهارمين مرکز يادگيري محلي سوادآموزي در روستاي دهنو ميلاس افتتتاح گرديد که در اين مرکز در کنار آموزش سواد، 200 ساعت به سوادآموزان مهارت آموزش داده مي شود که 50 درصد به مهارت هاي زندگي، 30 درصد مهارت هاي اجتماعي و 20 درصد به حقوق شهروندي اختصاص دارد
 

افزودن دیدگاه