جلسه هم انديشي با ريش سفيدان،نخبگان ومعتمدين شهرستان لردگان

کد خبر: 31280 تاریخ انتشار: 1397/10/13 12:41:02
نمایش: 494
اخبار
سعيد جريده اصل دادستان شهرستان لردگان گفت : براي جلو گيري از وقوع جرم و پيشگيري از نزاعها وکم کردن پرونده هاي قضايي نياز به مشارکتهاي مردمي است که در شهرستان لردگان با توجه به اينکه احترام بزرگان ريش سفيدان و معتمدين را مردم دارند وهر چه انها قضاوت کنند مورد احترام است لذا امروز اين جلسه هم اندبشي با بزرگان را گذاشتيم با حضور اعضاي شوراي تامين شهرستان وريش سفيدان و معتمدين و نخبگان شهرستان تا از ورود پرونده هاي زيادي که هر روزه به دادسرا مي ايد جلوگيري شود
سعيد جريده اصل دادستان شهرستان لردگان گفت : براي جلو گيري از وقوع جرم و پيشگيري از نزاعها وکم کردن پرونده هاي قضايي نياز به مشارکتهاي مردمي است که در شهرستان لردگان با توجه به اينکه احترام بزرگان ريش سفيدان و معتمدين را مردم دارند وهر چه انها قضاوت کنند مورد احترام است لذا امروز اين جلسه هم اندبشي با بزرگان را گذاشتيم با حضور اعضاي شوراي تامين شهرستان وريش سفيدان و معتمدين و نخبگان شهرستان تا از ورود پرونده هاي زيادي که هر روزه به دادسرا مي ايد جلوگيري شود
وي در ادامه گفت اگر بخواهيم سرنوشت کشورمان را خوب رقم بزنيم امنيت لازم است .ان چيزي که در دين ما و نظام ما اهميت دارد مشارکت هاي مردم است . يکي از سياستهاي که مقام معظم رهبري بيان داشته اند ان است که فرايند امنيت بدست مردم باشد و بهترين روش براي امنيت ما که آزمايش شده است بحث مشارکت مردمي است اگر بخواهيم نظم و هنجار ها را در جامعه داشته باشيم بايد جرم را بر طرف کنيم .
دادستان لردگان گفت : در شهرستان لردگان شما ريش سفيدان و بزرگان و معتمدين نقش بسيار مهمي در جلوگيري از جرم در سطح شهرستان دارند ما در سال 96 پرونده هاي ورودي به دادگستري ودادسرا يازده هزار پرونده بوده ودر سال 97 تا کنون 9هزار پرونده داشته ايم که برابري مي کند با استان بزرگي همچون استان يزد  شما بزرگان مي توانيد اين پرونده هاي خرد و کم اهميت را در مناطق خود و روستاي خود حل و فصل کنيد که به دادگاها نکشد .شما بزرگان در هر کجا که ديديد درگيري و نزاعي مي خواهد رخ دهد مي توانيد از ان نزاع و درگيري جلوگيري کنيد ودر همان منطقه ان را حل و فصل نمائيد
وي در ادامه گفت: شما بزرگان و ريش سفيدان ارتباطتان را با نهادهاي امنيتي بيشتر کنيد و براي پيشگيري از رسومات غلطي که از گذشته باقي مانده است  مانند تير اندازي در عروسي ها جلوگيري نماييد.
در ادامه برهان حسين پور آقائي فرماندار شهرستان لردگان گفت: شما بزرگان و ريش سفيدان و معتمدين بايد به چند چيز توجه جدي داشته باشيد 1 فرهنگ صلح و سازش و برادري  در منطقه2 امنيت پايدار 3 کاهش آسيب هاي اجتماعي 4 اصلاح الگوي مصرف 5 جلوگيري از مصرف مواد مخدر 6 رفع مشکلات اجتماعي در ساخت پروژه هاي عمراني و در نهايت جلوگيري از بداخلاقي هاي انتخاباتي
عيسي طاهري رئيس دادگستري شهرستان لردگان گفت: اميدواريم تصميماتي که مي گيريم براي رضاي خدا و برطرف کننده آسيب هاي اجتماعي باشد نقش  و جايگاه شما بزرگان در بين مردم بسيار با اهميت است و براي جلوگيري از خيلي از اين پرونده ها مي توانيد تصميم گيري کنيد و جلوي بسياري از آسيب ها را بگيريد.
در پايان صالحي مدير پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دادگستري استان گفت: سامانه اي تعريف شده است به نام سامانه سجام در مراکز قضايي که مردم مي توانند با عضويت در اين سامانه به کمک قوه قضاييه بيايند و به عنوان سفير فرهنگي قوه قضاييه باشند.
 

افزودن دیدگاه