بازديد از بيمارستان شهداي لردگان

کد خبر: 31769 تاریخ انتشار: 1398/01/07 13:51:21
نمایش: 137
اخبار
در بازديد نماينده مردم شريف شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان از بيمارستان شهداي لردگان محمد خالدي نماينده مردم شريف شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس شواري اسلامي گفت: ضمن بازديد از بيمارستان و عرض خسته نباشيد به پرسنل خدوم آن مطالبات و مسائل اين بيمارستان مورد بررسي قرار گرفت که بعض از مطالبات بايد از طريق ملي و وزارتخانه ها پيگيري شود و بعض از مطالبات نياز به هماهنگي هاي استاني و شهرستاني دارند که دستگاه هاي اصلي و مورد نياز بيمارستان مقرر شد که از مرکز و و زارتخانه ها پيگيري شوند اما در زمينه تهيه دستگاه هاي که در سطح توان استان هستند و ساخت و ساز هاي مورد نياز در بيمارستان و کلينيک هاي آن بايد پيگيري هاي لازم در در سطح استان انجام دهيم
در بازديد نماينده مردم شريف  شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان از بيمارستان شهداي لردگان محمد خالدي نماينده مردم شريف شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس شواري اسلامي گفت: ضمن بازديد از بيمارستان و عرض خسته نباشيد به پرسنل خدوم آن مطالبات و مسائل اين بيمارستان مورد بررسي قرار گرفت که بعض از مطالبات بايد از طريق ملي و وزارتخانه ها پيگيري شود و بعض از مطالبات نياز به هماهنگي هاي استاني و شهرستاني دارند که دستگاه هاي اصلي و مورد نياز بيمارستان مقرر شد که  از مرکز و و زارتخانه ها پيگيري شوند اما در زمينه تهيه دستگاه هاي که در سطح توان استان هستند و ساخت و ساز هاي مورد نياز در بيمارستان و کلينيک هاي آن بايد پيگيري هاي لازم در در سطح استان انجام دهيم
وي در خصوص پايگاه انتقال خون شهرستان گفت: دانشگاه علوم پزشکي استان تعهد کرد که زمين مورد نياز جهت راه اندازي پايگاه انتقال خون در بيمارستان شهرستان را تامين نمايد و پايگاه انتقال خون استان نيز بحث ساخت و ساز را انجام دهد و در  رابطه با شهرستان خانميرزا نيز برنامه ريزي شد که بيمارستان اين شهرستان با ساختار جديد و متناسب با شهرستان طراحي و ساخته شود و مقرر شد که ساختماني با حداقل زيربناي 1000 متر ساخته شود و در خصوص بيمارستان بخش فلارد نيز بحث زمين مشکل داشت که از سريق جهاد و منابع طبيعي پيگير هستيم که اين مشکل برطرف گردد و در مورد دستگاه هاي مورد نياز بيمارستان اين بخش نيز بحث و تبادل نظر شد که مسئولين ذي ربط قول دادند که تامين کنند و در حوزه بهداشت نيز از سال 95 حدود 50 پروژه در دستور کار قرار گرفت  که به جز دو پروژه که مقرر شد در سال 98 به بهره برداري برسند بقيه پروزه ها به اتمام رسيدند و در حال خدمت رساني مي باشند
در ادامه حميد رئيسي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان گفت: به منظور بررسي وضعيت بيمارستان شهداي لردگان امروز به همراه نماينده مردم شريف  شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار شهرستان لردگان بازديدي داشتيم از بيمارستان شهداي لردگان که مسائل و مشکلات بررسي شد و مقرر شد که اين مسائل و مشکلات هم از طريق دانشگاه علوم پزشکي و هم از طريق نماينده و فرماندار در سطح ملي و استاني حل و فصل شوند
 

افزودن دیدگاه