جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 42190 تاریخ انتشار: 1398/04/18 10:52:24
نمایش: 108
اخبار
برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه استان ،نماينده مردم لردگان وخانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضا به منظور توزيع اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي استاني در محل سالن اجتماعات شهيد رجايي فرمانداري تشکيل گرديد.

 

برهان حسين پور آقايي فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه استان ،نماينده مردم لردگان وخانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضا به منظور توزيع اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي استاني در محل سالن اجتماعات شهيد رجايي فرمانداري تشکيل گرديد.

شهريار پور معاون سازمان برنامه و بودجه استان گفت : امروز در جلسه کميته برنامه ريزي شهرستنان لردگان با توجه به اولويت بندي شده طرحها وپروژه هاي شهرستانهاي لردگان و خانميرزا براي انها اعتبار گذاشته شده که حدود 47ميليارد و 700 ميليون تومان سهم ان از اعتبار توزيع شده استان تاکنون بوده که حدود 17%مي باشد واين اعتبارات نسبت به سال گذشته 2/11% رشد داشته است اعتبارات شهرستان محدود به اين اعتبارات نمي باشد بلکه ازساير منابع مثل منابع مربوط به 10 و12بحران منابع جرائم طرحهاي ملي و استاني قطعا براي تکميل پروژه هاي اولويت دار شهرستانهاي لردگان و خانميرزا اعتبار براي انها در نظر خواهيم گرفت

وي در ادامه گفت : در شهرستانهاي خانميرزا و لردگان طرحهاي خيلي خوبي شروع شده از جمله انتقال اب سد ونک ،انتقال آب اتيشگاه، تونل چارطاق و همچنين طرحهاي انتقال آب کشاورزي و ابهاي آشاميدني  از جمله طرحهاي ملي است که بودجه ملي دارند

ايشان گفت : 151 پروژه اولويت بندي شده شهرستان لردگان و خانميرزا مورد تصويب قرار گرفت که طرحهاي آب اشاميدني در اولويت اول بوده که 24% از اين اعتبارات را به خود اختصاص داده براي ابرساني به شهرها و روستاهاي اين دو شهرستان و طرحهاي روستايي و باز نگري و تفضيلي شهرها و روستاها حدود 12% از اين اعتبارات را به خود اختصاص داده است .

افزودن دیدگاه