ديدار چهره به چهره فرماندار شهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 168089 تاریخ انتشار: 1401/03/02 13:19:40
نمایش: 214
اخبار
رضا باباميري فرماندارشهرستان لردگان در روزهاي دو شنبه هر هفته با مردم به صورت چهره به چهره ديدار دارند امروز دو شنبه مورخ 2-3-1401 با تعداد 60نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف شهرستان به فرمانداري مراجعه نمودند به صورت چهره به چهره ديدار داشته اند

رضا باباميري فرماندارشهرستان لردگان در روزهاي دو شنبه هر هفته با مردم به صورت چهره به چهره ديدار دارند امروز دو شنبه مورخ 2-3-1401 با تعداد 60نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف شهرستان به فرمانداري مراجعه نمودند به صورت چهره به چهره ديدار داشته اند عمده درخواستهاي انها بحث اشتغال و بيکاري  - اشتغال در پتروشيمي –طرح تفضيلي شهر لردگان –مسائل مالي ومعيشتي – اردو نانوائيان –کشاورزي و منابع طبيعي –اخذ تسهيلات طرحهاي اشتغالزائي –مسائل بين بود که براي پيگيري انها به معاونين و کارشناسان و هماهنگي با دستگاهها اقدامات لازم بعمل امد
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/30